SZARLATANÓW NIKT NIE KOCHADzieło Gałczyńskiego nie przestaje (...) budzić zainteresowania, sprawiać przyjemności intelektualnej i emocjonalnej kolejnym pokoleniom czytelników; jego wartości estetycznoliterackie są na tyle oryginalne, bogate, żywotne i wielorakie, że mogą sprostać gustom dzisiejszych czasów. Autor „Rozmowy lirycznej" był artystycznym kreatorem wielu niezapomnianych, baśniowych, subtelnych liryków miłosnych XX wieku. Zrywał z pretensjonalnością języka, w swoich wierszach idealizował „festyny ludowe", małe kina, melancholijne księżyce, (...) zaczarowane dorożki. Zwyczajne sprawy ludzkie (...) doczekały się w jego wierszach artystycznego spełnienia.

[Ze wstępu Jerzego Stefana Ossowskiego]

            Gałczyński bierze czytelnika za nos
            i zadziera mu twarz do księżyca.


Witold Gombrowicz

            W skali poezji XX wieku Gałczyński okazuje się szafarzem
            i odnowicielem języka o takim znaczeniu,
            jaki przypisuje się Gombrowiczowi w prozie.


Andrzej Lam

[Cytaty z okładki]Kliknij na wybrany obrazek aby obejrzeć powiększenie.

Szarlatanów nikt nie kocha
Portret muzy
Szarlatanów nikt nie kocha