TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”ma zaszczyt przedstawić

„Nieudany potop z powodu zimy”


Występują:

NOE
ŻONY NOEGO
DZIECI NOEGO
i ZWIERZĘTA NOEGO


NOE:
Szanowni zgromadzeni!


ZWIERZĘTA:
Proszę się streszczać.


NOE:
Już kończę. A więc, jak już zaznaczyłem, nasza biblijna sytuacja jest bez wyjścia. Wody, jak widzicie, zamarzły i arka stała się nonsensem. Czy zgadzacie się przerobić arkę na sanie?


ŻONY I DZIECI NOEGO:
(tupiąc z zimna)
Hu-hu! Zgadzamy się.


NOE:
(przerabia arkę na sanie, przyczepia dzwonek i cale towarzystwo odjeżdża na górę Ararat kuligiem)


K U R T Y N A

1947