TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”ma zaszczyt przedstawić

„Osiem dni stworzenia”DZIEŃ PIERWSZY
oddzielenie wody od ziemi


DZIEŃ DRUGI
stworzenie nieba i gwiazd


DZIEŃ TRZECI
ryby i gady


DZIEŃ CZWARTY
stworzenie roślin


DZIEŃ PIĄTY
stworzenie zwierząt, m. in. Psa Fafika i Osiołka Porfiriona


DZIEŃ SZÓSTY
stworzenie pierwszych ludzi


DZIEŃ SIÓDMY
przerwa


DZIEŃ ÓSMY
stworzenie teatru, premiera polskiej sztuki, kosmiczny deficyt, nuda, trąby i koniec świata


K U R T Y N A

Z ostatniej chwili (telefonem)
W związku z upaństwowieniem „Zielonej Gęsi” artyści NAJMNIEJSZEGO TEATRU ćWIATA zmuszeni byli przesłać do Warszawy swoje curriculla vitae, z których wyjątki dla zaspokojenia ciekawości Czvtelników podajemy poniżej:


ALOJZY GŻEGŻÓŁKA
Ur. 1890 w Bołtupajewie nad Sitwą… W dzieciństwie byłem marzyciel… rodzice nazywali mnie „fenomen nonsensu”, co i zostało…
Raz chciałem zagrać Hamleta… Niestety intrygi dyrektorowej… Sportem nie interesuję się.


PROF. BĄCZYŃSKI
Ur. w Dukwi w r. 1890. Artysta—angelolog…
W dzieciństwie chorowałem na świnkę, czyli mumps, póżniej na choroby inne… (Zawsze walczyłem o Prawdę, Piękno i Dobro, uwzględniając etykę i estetykę…)
Z polskich pisarzy dramatycznych ja najbardziej cenię: Antoniego Mikolasza, Jadwigę Szadurską i Fąfarę. Nie piję.


HERMENEGILDA KOCIUBIŃSKA
Ur. 1890 w Smyrnie (Azja Mniejsza). Panna absolutna. Przedstawicielka polskiego „doloryzmu”.
Improwizatorka… Lubię grać…
Wydałam: „Echa jesienne”, „Na przekór i wstążeczka”, „Twierdzenie Pitagorasa”, „Chłopcy maszerują”, „Ptaszki spod paszki”, „Posążek Buddy”, „Profil robotnika” , „Sianokosy figlarne”, dramat wierszem „Leszek Biały”, „Plan miasta stołecznego Warszawy” oraz „Zbiór najnowszych piosenek”.
Chciałabym, żeby wszyscy się kochali, żeby nigdzie nie było żadnych intryg, żeby te rzeczy były ustalone, a Człowiek najwyższą wartością Ludzkości.


OSIOŁEK PORFIRION & PIES FAFIK
Oboje ur. 1890. Miejsca urodzenia sobie nie przypominają. Zwierzęta—ekscentrycy. Kierownicy Sekcji Dramatycznej Klubu Zwierząt i założyciele Poczty Zwierzęcej. Ulubiony sport: ping-pong.


PIEKIELNY PIOTRUć
Ur. 1890. Warszawa. Dziecko ulicy i ozdoba salonu. Self—made man. Wynalazca perkolatora. Wizjoner. Mistrz najmniejszej formy poetyckiej i aforysta. Przykład: „Kobieta jest jak patelnia, ponieważ kobietę, jak również patelnię można wziąć za rączkę”. (Dr B.).


1947, pierwodruk: «Przekrój» 1947, nr 110