TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”ma zaszczyt przedstawić

„Pozytywnego górala”


ZIELONA GĘŚ:
Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych?


GÓRAL:
Szalenie.
(nie odchodzi i zostaje)


K U R T Y N A

1948, pierwodruk: «Przekrój» 1948, nr 189