TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”ma zaszczyt przedstawić

„Straszną rozmowę Gżegżółki z duchem”


Występują:

GŻEGŻÓŁKA i DUCH

D e k o r a c j a: Sala Senatorska na Wawelu


GŻEGŻÓŁKA:
Co słychać?


DUCH:
Nic.

GŻEGŻÓŁKA:
To w porządku

K U R T Y N A

1946