TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”ma zaszczyt przedstawić

„Wieczór sentymentalny”


Występują:

ALOJZY GŻEGŻÓŁKA — młody angelolog
HERMENEGILDA KOCIUBIŃSKA — poetka hermetyczno-sympatyczna
SŁOWIK
KSIĘŻYC
i OSIOŁEK PORFIRION


GŻEGŻÓŁKA:
(wzdycha)
Ach!


HERMENEGILDA:
(jw.)
Och!


GŻEGŻÓŁKA:
(jw.)
Och!


HERMENEGILDA:
(jw.)
Ach!


SŁOWIK:
(robi swoje)


KSIĘŻYC:
(rozmarza)

Pauza


GŻEGŻÓŁKA:
Przepraszam panią, gdzie tu jest właściwie kasa, bo chciałbym otrzymać maleńką zaliczkę.


HERMENEGILDA:
(mdleje)


OSIOŁEK PORFIRION:
(mówi za pomocą poezji)
Nad problemów zawiłość,
nad obłędy poetów,
nad kobietę i miłość,
lepsza miłość konkretu.


K U R T Y N A

1946, pierwodruk: «Przekrój» 1946, nr 85