TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”ma zaszczyt przedstawić

„Złoty zegarek”Występują:

OJCIEC i SYN


Akt IOJCIEC:
Synu, mój, jesteś dzisiaj pełnoletni. Dla uczczenia tej uroczystej chwili ofiarowuję ci ten złoty zegarek marki „Wal Parajzo”.


SYN:
Dziękuję ci, dobry ojcze.
(płacze ze wzruszenia)


OJCIEC:
Pamiętaj jednak, Żebyś tego zegarka nie przepił.


SYN:
Przepił.


OJCIEC:
Nie zastawił w lombardzie.


SYN:
Bardzie.


OJCIEC:
I nie podarował kobiecie specyficznych obyczajów.


SYN:
Czajów.


OJCIEC:
Jeżeli natomiast którąś z tych rzeczy uczynisz, przeklnę cię i przekleństwo moje ścigać cię będzie do końca dni twoich. Kropka. Przysięgnij.


SYN:
Przysięgam.


OJCIEC:
Umieram szczęśliwy.
(umiera)Akt IISYN:
(spoglądając na zegarek)
Północ. Ciężkie jest życie sieroty ze złotym zegarkiem! Pokusy czyhają na nią zewsząd. Lombard już jest niestety zamknięty. Cóż mi zostaje? Jedynie pijaństwo, ewentualnie rozpusta.

Mary Lu! Mary Lu!
Popatrz tam! Popatrz tu!
Twoje oczy jak ultramaryna…
(nadużywa alkoholu i prowadzi życie rozwiązłe)


DUCH OJCA:
(wynurza się z zaświatów)
Synu!


SYN:
Ach!


DUCH OJCA:
Nie lękaj się synu. Przekląć cię, niestety, nie mogę, gdyż sam jestem w piekle. Przed chwilą udowodniono mi, ze ten zegarek zwędziłem kobiecie specyficznych obyczajów pod destrukcyjnym wpływem bimbru.


K U R T Y N A

1946