Gałczyński mówi swoje wiersze

POEMAT DLA ZDRAJCY (fragm.)