Gałczyński mówi swoje wiersze

WARSZAWSCY DOROŻKARZE