PARDON, ZSRR


Michałowi TyszkiewiczowiZa parę dni i tak pod stienku
i trach - tarach! Mon chère —
tymczasem Marksa mamy w denku —
pardon, ZSRR.

Tymczasem jeszcze obiad dobry
i przy obiedzie kler,
karp z wody, z srebra kandelabry —
pardon, ZSRR.

Tymczasem jeszcze jakby w filmie
„Rozoksze wyższych sfer“:
jarząbki przy sowieckim hymnie
pardon, ZSRR.

Że Untergang des Abendlandes?
Gwiżdżę — rastaquoère!
Pafnucy, zrób mi proszę wannę…
Pardon, ZSRR.

1935