WAŻNIEJSZE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE


 1. Konstanty Ildefons Gałczyński, Dzieła (t. I-III), Warszawa 2002
 2. Konstanty Ildefons Gałczyński, Dzieła (t. I-V), Warszawa 1979
 3. Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim Listy, Warszawa 1969
 4. Konstanty Ildefons Gałczyński Cudotwórca z Mejszagoły, Warszawa 2000
 5. Wspomnienia o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, Warszawa 1961
 6. Kira Gałczyńska, Gałczyński, Wrocław 1998
 7. Kira Gałczyńska, Zielony Konstanty, Warszawa 2000
 8. Jerzy Andrzejewski, Z dnia na dzień, Warszawa 1988
 9. Jan Błoński, Konstanty Ildefons Gałczyński w Poeci i inni, Kraków 1956
 10. John Burton, Mirador: My Term as Hitler's Guest, Londyn 1986 [polski przekład: Piotr Bratkowski, „Literatura”, 7(58)1987]
 11. Karl Dedecius, Polnische Profile, Frankfurt 1975
 12. Andrzej Drawicz, Gałczyński na Mazurach, Olsztyn 1971
 13. Andrzej Drawicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Warszawa 1972
 14. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997
 15. Dyskusja o poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Nowa Kultura” nr 3, 1952
 16. Marian Eile w rozmowie z Ludwikiem Jerzym Kernem, „Przekrój”, 22 IV 1984
 17. Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery r/ece, 1996
 18. Andrzej Gronczewski, Trubadur czasu marnego w Bardzo straszny dwór, Pułtusk 1999
 19. Konstanty Jeleński, Szkice, Kraków 1990
 20. Stefan Kisielewski, Alfabet Kisiela, Warszawa 1990
 21. Jan Kott, Gorzkie obrachunki, „Kuźnica”, nr 51-52 1947
 22. Kazimierz Koźniewski, Słownik swoich i obcych, Warszawa 1995
 23. Piotr Kuncewicz, Agonia i nadzieja (t. I-V), Warszawa 1994
 24. Tadeusz Kwiatkowski, Niedyskretny urok pamięci, Kraków 1982
 25. Jan Lechoń, Dzienniki (t. II-III), Warszawa 1992
 26. Andrzej Z. Makowiecki, Trzy legendy, Warszawa 1980
 27. Aleksander Maliszewski, U brzegów Wisły mojej, Warszawa 1964
 28. Bolesław Miciński, Pochylmy się nad wierszami Gałczyńskiego, „Prosto z mostu” nr 13, 1936
 29. Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1990
 30. Stanisław Piasecki, Nad wierszami Gałczyńskiego, „Prosto z mostu”, 1936
 31. Konstanty Puzyna, Witkacy, Warszawa 1999
 32. Stanisław Maria Saliński, Longplay warszawski, Warszawa 1966
 33. Stanisław Maria Saliński, Ptaki powracają do snów, Warszawa 1965
 34. Artur Sandauer, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977
 35. Sabinba Sebyłowa, Okładka z pegazem, Warszawa 1960
 36. Andrzej Stawar, O Gałczyńskim, Warszawa 1959
 37. Wiesław Paweł Szymański, Konstanty Ildefons Gałczyński, Warszawa 1972
 38. Jerzy Turowicz, Poeta z bożej łaski, „Tygodnik Powszechny” nr 1, 1946
 39. Adam Ważyk, Perspektywy rozwoju literatury, referat wygłoszony na V Zjeździe ZLP, „Nowa Kultura” nr 15, 1950
 40. Kazimierz Wyka, Rzecz o wyobraźni, Warszawa 1977
 41. Jarzy Zaruba, Z pamiętników bywalca, Warszawa 1958
 42. Helena Zaworska, Uśmiech Gałczyńskiego, „Gazeta Wyborcza” nr 284, 1993