WAŻNIEJSZE WYDANIA ZAGRANICZNE


  Język rosyjski:

 • К.И.Галчинский   „Стихи” (WIERSZE), Wydawnictwo „Chudożestwiennaja Literatura” Moskwa 1967, Wstęp — Dawid Samojłow, przekłady — D.Samojłowa, B.Słuckiego, L.Martynowa, A.Rewicza, J.Brodskiego i innych wybitnych poetów rosyjskich,
 • Константы Илъдефонс Галчинский „Избранное” („Wybór”) w tomie „Юлиян Тувим, Владислав Броневский, Константин И. Галчинскийй — Избранное” Wydawnictwo „Chudożestwiennaja literatura” Moskwa 1975,
 • Константы Ильдефонс Галчинский „Песня о флаге” („Pieśń o fladze”), wybór i przekłady — Anatoli Niechaj (oraz innych poetów), Sankt Petersburg 2003,
 • Константин Ильдефонс Галчнский „Стихи для Наталии” („Wiersze dla Natalii”), Przekład — Anatolij Niechaj, Sankt Petersburg 1994,
 • Польские поэты ХХ века — Antologia I/II tomy. Autorzy —Natalia Astafiewa i Włodzimierz Britaniszski, wiersze K.I.Gałczyńskiego w przekładzie W.Britaniszskiego. Wydawnictwo „Aletheia” Sankt Petersburg 2000,
 • Константин   Илььдефонс Галчинский „Фарландия или путешествие в Темноград” („Farlandia czyli podróż do Ciemnogrodu”). Poezja, Teatr, Proza. Autor wyboru oraz wstępu  — Andrzej Bazilewskij, przekłady wielu poetów rosyjskich, Wydawnictwa „Waxazar” oraz „Ripoł Kłassik” Moskwa 2004;
  [Okładka]
 • Język czeski:

 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Zaczarowana drożka”, wybór,      przekład i wstęp — Jan Pilař, Wydawnictwo „Československy Spisovatel”, Praga 1963,
  [Okładka]
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Zelena Husa” („Zielona gęś”), przekład — Jan Pilař, Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej Praga 1965,
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Sedme nebe” („Siódme niebo”), przekład — Jan Pilař,  Wydawnictwo „Československy Spisovatel”, Praga 1980,
 • Język słowacki:

 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Nocny testament”, przekład — Jan Stacho, Wydawnictwo „Slovensky Spisovatel”, Bratysława 1965,
  [Okładka]
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Młynek na kavu” („Przygody młynka do kawy”), przekład — Olga Feldekova, Wydawnictwo „Mlade leta”, Bratysława 1968;
  [Okładka]
 • Język gruziński:

 • K.I.Galczinski „Warszawis mtredebi” („Warszawskie gołębie”) przekłady — Simon Czikowani i inni poeci gruzińscy, Wydawnictwo „Merani”, Tbilisi 1971,
  [Okładka]
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Farlandia”, wybór, wstęp i redakcja — Maria Filina, przekłady — Rusudan Czanturiszwili, Nateła Gawaszeli, Szota Nisznianidze, wydawca — Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji ”Polonia”, Tbilisi 2004,
 • Język węgierski:

 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Az elvarazsolt fiakier” („Zaczarowany dorożkarz”), przekład — Pakozdy Ferenc, Wydawnictwo „Europa” 1970,
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Búcsú az utcalámpáktól” („Pożegnanie z latarniami”), przekład oraz wydawca — Bella Istvan, 1995,
  [Okładka]
 • Współczesna poezja polska, wybór i przekłady — Gömöri Györgi,  (Wśród utworów 40 poetów, 5 wierszy K.I.Gałczyńskiego), Wydawnictwo „Occidental Press” Washington 1978;
 • Język norweski:

 • Polska liryka współczesna — antologia, wybór i przekłady — Arnijot Eggen i Martin Nag (wśród utworów 7 poetów, 4 wiersze Gałczyńskiego, Wydawnictwo „Det Norske Samlaget”, Oslo 1967;
  [Okładka]
 • Język bułgarski:

 • Константи Галчински   „Сервус, Мадона” („Serwus, madonna”), wybór liryki, przekład —   Първан    Стефанов, wydawnictwo „Narodna kultura”, Sofia 1966;
  [Okładka]
 • Język włoski:

 • „Poeti polacchi del novecento” — antologia, wśród utworów 9 poetów, cykl „Pieśni” K.I.G. w przekładzie Carlo Verdianiego, Rzym 1990;
 • Język niemiecki:

 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Die Grüne Gans” („Zielona gęś”), przekład i wybór — Carl Dedecius, Wydawnictwo „Suhrkamp Verlag”, Frankfurt nad Menem 1969,
  [Okładka]
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Die Grüne Gans” („Zielona gęś”) ,   przekład — Jolanta i Hernig Brätz, Wydawnictwo „Verlag und Welt” Berlin 1983;
 • Język hiszpański:

 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Poemas”, przekład i wybór — Maria Dembowska, Editorial Zalesiana, Lima Peru 1983,
 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Poesia”, przekład — Maria Dembowska, Editorial Arte y Literatura, Hawana 1987,
 • „Poesia Polaca” — antologia poezji polskiej XX wieku, w tym 9 wierszy K.I.G. w przekładach Marii Dembowskiej oraz Samuela Feijóo, Editorial Arte y Literatura, Hawana 1984;
 • Język francuski:

 • „Antologia poezji polskiej” — prezentacja kanonu od Anonimów XV w. po pokolenie „Współczesności”, redakcja, wybór i przygotowanie — Konstanty Jeleński, przekłady kilkudziesięciu poetów francuskich; w antologii 11 wierszy K.I.G., „Editions du Seul”, Paryż 1965;
 • Język serbsko-chorwacki:

 • K.I.Galčinjski   „Začarana kočija” („Zaczarowana dorożka”), przekład — Petar Vujičić, Wydawnictwo „Kosmos”, Belgrad 1963,
 • Konstanti Ildefons Galčinjski   „Začarana kočija” (”Zaczarowana dorożka”), Wybór i przekład — Petar Vujičić,  Wstęp — Tadeusz Różewicz, Wydawnictwo „Veselin Masleša”, Sarajewo 1977;
 • Język słoweński:

 • Konstanty Ildefons Gałczyński „Liryka”, przekład i wybór — Lojze Krakar, Wydawnictwo „Mladinska knjiga”, Lublana 1992.
  [Okładka]
 • Język japoński:

 • „Poezja” czasopismo prezentujące dokonania współczesnej poezji w Japonii i poza nią; w 9 numerze 1964 — 8 wierszy K.I.Gałczyńskiego w przekładzie Kazuo Yonekawy;
  [Okładka]