„Książka mówi do stroskanego”W Poznaniu miał miejsce konkurs poetycki, ogłoszony z okazji Tygodnia Książki Polskiej, obchodzonego w dniach 28 XI — 3 XII 1933. Niejaki Konstanty Gałczyński, zamieszkały w Gościejewie, uzyskał drugą nagrodę w wysokości 50 zł. Miejsce zamieszkania nie bardzo kojarzy się z autorem Zaczarowanej dorożki, ale rękopis nie pozostawia najmniejszej wątpliwości …

Wszystko wyjaśnia posłowie Rafała Leszczyńskiego z bibliofilskiego wydania z 1974 roku, wydanego staraniem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódzkiego oddziału ZLP i Wydziału Kultury Urzędu miasta Łodzi.

Zobacz skan wydania bibliofilskiego . . .