JULIAN TUWIM

Severissime Julianie!

Si tu vales bene est, ego valeo, brak mi tylko Ludowej zabawy, o której zwrot prosiłem Cię w liście poprzednim. Sytuacja: mam od dawna, z zeszłego roku, „wisieć” pewną zaliczkę w „Dzienniku Polskim” i już ułożyłem się z redaktorem, że wypreparuję z tego kolumienkę wyimków. Obsecro te per Mercurium tedy, ażebyś, nie mieszkając, poleconym exprès druczek pomieniony mi odesłał.

Dostałem w prezencie Koran w oryginale a kupiłem M. Tullii Ciceronis Orationes omnes Ad optimas editionesrecentissimas accuratissime collatas recusae. Halae. Impensis Orphanotrophei MDCCLXXXIII. Piękny egzemplarz.

Od dyrektora administracyjnego ZAIKSU p. Stanisława Siekierki słyszałem miracula  o Twoim nowym wozie. Dotrzyj go na trasie Warszawa-Kraków. Zamówię Ci wspaniały pokój w Hotelu Francuskim.

Panią Stefanię i Córeczkę pięknie pozdrawiam.

Twój

Konstanty Ildefons

22 Krupnicza

Kraków

7 V 47