JULIAN TUWIM

[Kraków, 24 czerwca 1947 r.]

Do Pana Dyrektora

JULIANA TUWIMA

Warszawa

Rozszerzając nieco — Deo juvante — nasze przedsięwzięcie, upraszamy Pana o przysłanie nam Swojej fotografii z czułą dedykacją do naszego  nowego Działu POLIICONOGRAPHICON. Posiadamy już fotografie pp. Kochanowskiego, Krasickiego itp.  Z czułymi dedykacjami. Zaznaczamy, że oramiamy z pietyzmem i czułością.

Nie wątpię itd.

Karakuliambro

POŚPIESZNA PRACOWNIA LIRYCZNA

P.S. Drogi Mój!

Twoją dedykację na Wyborze poezji* natychmiast listownie przetelefonowałem mej żonie do Krynicy. Książki nie wysłałem, bo nie chcę się z nią rozstać. Niech Ci  Bóg da zdrowie i 200 000 aniołów na końcu pióra.

Przyjmij pozdrowienia dla Pani

STEFANII,

IRENY

I MALEŃKIEJ

Twój Kostia