Gałczyński mówi swoje wiersze

ZACZAROWANA DOROŻKA