ARTUR MIĘDZYRZECKI [*]


Wznowił swoją twórczość w kraju po wojnie i ciężkich doświadczeniach stalagu. Odnalazł swoją młodą sławę, pisał wiele, celował w społecznych i obyczajowycj satyrach, które dzisiaj już nabierają wymowy utworów klasycznych. (1960)

Pobrużdżona była eopka i pobrużdżone były dwudziestowieczne życiorysy, również poetyckie. A Gałczyński z samej swej natury był na pokusy epoki szczególnie podatny. Również na pokusy lat powojennych — kiedy po powrocie do kraju — prowadził rubrykę Zielona Gęś, swój cotygodniowy teatrzyk w krakowskim „Przekroju”, kpił z „synów Ciemnogrodu” i pisał Poemat dla zdrajcy. (1994)

[KIRA GAŁCZYŃSKA, Zielony Konstanty]