Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dzieło i Życie K. I. Gałczyńskiego

Kraków 3-5 grudnia 2003 r.

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Filologii Polskiej

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


3 grudnia 2003 r. (środa)

8.30 – Aula AP 

Otwarcie konferencji 

 • Jego Magnificencja Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. zw. dr. hab. Michał ćliwa

Wystąpienia

 • Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz Dziekan Wydziału humanistycznego. 
 • Prof. zw. dr hab. Bolesław Faron Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 
 • Prof. dr hab. Halina Kosętka Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
 • Pani Kira Gałczyńska
 • Pan Ludwik Jerzy Kern

9.00-11.00 Obrady plenarne

11.00-11.20 Przerwa na kawę 

11.20-12.40 Obrady plenarne – Audytorium im. prof. W. Danka

 • Prof. dr hab. Jolanta Żurawska (Uniwersytet w Neapolu) – Muzyczna struktura poematów K. I. Gałczyńskiego i jego libretta operowe
 • Dr Maria Zadencka (Uniwersytet w Sztokholmie) – "Błądzić przez pokoje z Panią Muzyką" Muzyka i przestrzeń w poezji K. I Gałczyńskiego 
 • Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński) – W kręgu „Kukułki” i „Smorgonii” (Bujnicki i Gałczyński)
 • Prof. dr hab. Stanisław Burkot (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Dwa krakowskie wiersze K. I. Gałczyńskiego

12.40-13.00 Przerwa na kawę
13.00-14.20 Dyskusja 

14.30 - 15.30 Obiad

Sekcja I 
15.40-17.00 – Audytorium im. prof. W. Danka

17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18 Dyskusja

Sekcja II 
15.40-17.00 sala 444 

17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Dyskusja

Sekcja III
15.40-17.00 sala 344

 • Mgr Elżbieta Sidoruk (Uniwersytet Białostocki) - Gałczyński – mistrz poetyckiej groteski
 • Dr Iwona Mityk (Akademia ćwiętokrzyska) – Groteska w "Zielonej Gęsi" Gałczyńskiego
 • Dr Bogusław Gryszkiewicz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Peklowana baronowa czyli o "czarnym humorze" K. I. Gałczyńskiego
 • Mgr Elwira Szczepanik – Zielona groteska Zielonego Konstantego, czyli o próbie ucieczki przed absurdem, na podstawie analizy i interpretacji poematów "Koniec świata", "Bal u Salomona", "Ludowa zabawa" K. I. Gałczyńskiego

17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Dyskusja

20.00 Spektakl teatralny


4 grudnia 2003 r. (czwartek)

8.30-10.50 Obrady plenarne– Audytorium im. prof. W. Danka

10.50-11.10 Przerwa na kawę

11.10-13.10 Obrady plenarne – Audytorium im. prof. W. Danka

13.10-13.30 Przerwa na kawę
13.30-14.20 Dyskusja

14.30-15.30 Obiad

Sekcja I
15.40-17.40 – Audytorium im. prof. W. Danka

17.40-18.00 Przerwa na kawę
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja II
15.40-17.40 – sala 444

17.40-18.00 Przerwa na kawę 
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja III
15.40-17.40 – Sala 544

17.40-18.00 Przerwa na kawę 
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja IV
15.40-17.40 – Sala 344

 • Dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński) – Profile poetyckie pojęcia nocy w liryce K. I. Gałczyńskiego
 • Dr Zofia Kubiszyn-Mędrala (Uniwersytet Jagielloński) – Szkic do poetyckiego obrazu księżyca w poezji K. I. Gałczyńskiego
 • Mgr Agnieszka Botor (Uniwersytet ćląski) – Poeta i księżyc
 • Dr Ewa Górecka (Akademia Bydgoska) – O ogrodach w poezji K. I. Gałczyńskiego
 • Dr Beata Morzyńska-Wrzosek (Akademia Bydgoska) – Kreacja w przestrzeni domu szczęśliwego w liryce K. I. Gałczyńskiego
 • Dr Marek Karwala (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Ikoniczność poezji K. I. Gałczyńskiego

17.40-18.00 Przerwa na kawę 
18.00-19.00 Dyskusja

20.00 Uroczysta kolacja - Hotel Nauczycielski "Krakowiak" ul. Armii Krajowej 9a


5 grudnia 2003 r. (piątek)

8.30-11.10 Obrady plenarne – Audytorium im. prof. W. Danka

 • Prof. dr hab. Bolesław Faron (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Gałczyński a “Kwadryga”
 • Prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Kamyki autobiograficznej mozaiki poetyckiej K. I. Gałczyńskiego
 • Prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet ćląski) – Gdyby nie było Gałczyńskiego
 • Dr hab. Tomasz Stępień (Uniwersytet ćląski) – "Serwus Madonna". Wokół Utworów poetyckich (1937) K. I. Gałczyńskiego
 • Prof. dr hab. Stanisław Stabro (Uniwersytet Jagielloński) – "Życie nie całkiem na niby". O "notatniku" obozowym K. I. Gałczyńskiego
 • Prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński) – Epifania negatywna. „Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich” K. I. Gałczyńskiego
 • Prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika) – Gałczyński a „Sprawa Miłosza”. Wokół "Poematu dla zdrajcy"

11.10-11.30 Przerwa na kawę
11.30-14.30 Dyskusja panelowa
14.30-14.50 Przerwa na kawę

Zamknięcie konferencji