OSIOŁEK PORFIRION:
Serce mu wlazło w głowę,


PIES FAFIK:
a głowa wlazła w nogi,


OSIOŁEK PORFIRION:
a gdy szedł dokądkolwiek,


PIES FAFIK:
zawsze stanął w pół drogi,


OSIOŁEK PORFIRION:
I z powrotem.


PIES FAFIK:
I na krzyż.


OSIOŁEK PORFIRION:
Głowa w jedną.


PIES FAFIK:
On w drugą.


OSIOŁEK PORFIRION:
Lewe oko tam patrzy.


PIES FAFIK:
Prawe gdzie indziej mruga.


OSIOŁEK PORFIRION:
Tu nerki.


PIES FAFIK:
Tam śledziona.


OSIOŁEK PORFIRION:
Po prosta Gęś Zielona.


PIES FAFIK:
Obraz rozsadzał ramę.


OSIOŁEK PORFIRION:
Cóż, polski temperament.


PIES FAFIK:
Szaleństwo, proszę pani.


OSIOŁEK PORFIRION:
Niesłychany organizm.


PIES FAFIK:
Lecz, drodzy, nie martwcie się.


OSIOŁEK PORFIRION:
Znown się ciasto miesi.


PIES FAFIK:
Adama z nową głową


OSIOŁEK PORFIRION:
przerabiają na nowo.


PIES FAFIK:
Znów będzie przerobiony.


OSIOŁEK PORFIRION:
Gotów po małej przerwie.


PIES FAFIK:
Znowu uderzą w dzwony.
(Dzwony biją uroczyście).


OSIOŁEK PORFIRION:
Znów się głośnik odezwie.