• POSŁUCHAJ 
  •  
  • POWIEDZIELI O NIOBE
  •  

NIOBEDEDYKACJA

I
ETYFRON

UWERTURA
BIZANCJUM
MAŁA FUGA

II
CHACONA

KUSTOSZT
OSINATO
MAŁY KONCERT SKRZYPCOWY
NENIA NIOBE

III
NIEBORÓW.

DUŻY KONCERT SKRZYPCOWY
SPOTKANIE Z CHOPINEM
KONCERTU SKRZYPCOWEGO CIĄG DALSZY

IV
„O RADOŚCI, ISKRO BOGÓW!”Dedykacja


W południe wieku XX
Ten koncert ciemny jak wiatr w głazach,
Czeladnik u Kochanowskiego,
Złożyłem go w olsztyńskich lasach.

Tobie te dźwięki niosę w darze,
Niechaj otoczą twe imię.
Ty dla mnie wodą w lata skwarze
I rękawicą jesteś w zimie.

Weź, Siedmiostrunna, rym ubogi,
Niech się we włosy ciemne wplata.
Ty — pieśń weselna mojej drogi,
Ty — blask i błysk nad światłem świata.


Przesłanie


Miła, gdy kartki te pożółkną,
Gdy wiatr się w głazach uspokoi,
Wnuk ujrzy w słońcu chmury brzeżek,
To będzie światło oczu twoich.


I
EUTYFRON
UWERTURA


1

Nieforemna, niewesoła,
dzień i noc nad brzegiem morza
stoi w skałę przemieniona —

2biedna córa Tantalowa,
biedna żona Amfionowa,
Niobe, nieszczęsna rodzica

3siedmiu synów, siedem córek,
Diana z Apollonem z łuku
rozstrzelali jej o świcie.

4Wokół pustka bezroślinna,
żadnych świateł elektrycznych,
na kamieniu stoi kamień.

5Niebo zimno patrzy w Niobe,
ciemna chmura błyska spodem
woda kamień ochlapuje.

6Idzie żagiel horyzontem,
ale w inną stronę idzie,
nocka idzie, a tu mroźna

7niewesoła, nieforemna.
Tam daleko bębni burza,
a tu z przodu wicher śpiewa.

8Stoi Niobe z wielką głową,
śnieg nad głową zakołował,
głową żony muzykanta

9głową żony Amfionowej,
głową córy Tantalowej,
tyle śniegu na powiekach.

10Nie padają łzy kamienne,
nie rozświeca się poranek,
tylko mewy wrzeszczą.


BIZANCJUM

Alme
Caesar
Vatis
Miserere
Domine

Taką antyfonę napisał poeta Taliarch, syn bednarza, w smutku się pogrążywszy, i rozpisał ją na pięć najsławniejszych dzwonów miasta Bizancjum.

A imię pierwszego dzwonu: Eutyfron;
drugiego — Archengelus;
trzeciego — Gerion;
czwartego — Acroceraunia.
Takie są imiona dzwonów.

I kiedy dzwony wydzwaniały antyfonę Taliarcha, mówią, że od muzyki ich padał złoty cień na tysiąc dwieście kopuł, wronom wyrastały złote skrzydła, a chmury zazieleniały się, zaś stojąca na placyku Michała Archistratega figura Niobe wyraźnie weselała.
Pierwszy odzywał się Eutyfron i wołał ALME, ALME, po nim Archangelus ze swoim CAESAR, Mikołaj mówił VATIS, Gerion TUI, zaś dzwon Acroceraunia, ten, co potem uciekł do Rzymu, beczał MISERERE i wszystkie te śpiewy mieszał, i braci zagłuszał, ale tak chytrze, że w jego dzwonieniu słychać było poszczególne dzwonienia: i Eutyfrona, i Archangelusa, i Mikołaja, i Geriona.

Gerion dzwon ze wszystkich pięciu braci dzwonów był najweselszy, posąg Niobe boleściwej nieledwie rękę wyciągał, jakby prosił o grzebień, słuchając go.
A kiedy wypełniły się dni i Mahomet II wkroczył ze swoim wojskiem do miasta, figura Niobe obaliła się i głowa odłupała się. Wtedy poeta Taliarch, syn bednarza, wyskoczył z lochu, porwał głowę i uciekł z nią do Florencji.
Dante już prawie półtora wieku jak nie żył.
Takie są wstępne dzieje marmurowej głowy Niobe, zwanej nieborowską.


MAŁA FUGA

1Jaki wiatr, jaki los cię porywał
Europy drogami na przestrzał?
Kto cię w ręku miał, kto cię podziwiał,
najpiękniejsza z głów, słowiańsko-grecka?

2Kto cię woził w karecie przez zaspy?
Kto morzami ciągał na dnie kufra?
Jaki biskup urwał „Pater noster”,
by zapatrzeć się w ciebie jak w obraz?

3Świadkiem byłaś, głowo, jakim zbrodniom?
W jakich krajach, państwach, w której stronie?
Jaki łotr w nos ci błyskał pochodnią,
w nos twój piękny jak słoneczny promień?

4Gdzie ty byłaś? Gdzie? Jaką ulicą…
niósł cię złodziej… i mało nie skruszył?
Biała głowo, czarna tajemnico
rotterdamskich antykwariuszy

5Może miał cię w ręku swym Don Juan,
Dürer, Holbein, Tycjan, Lucas Cranach,
może skrzypek Filip Emmanuel,
syn wielkiego Jana Sebastiana?

6Może właśnie Tycjan w noc wenecką,
patrząc w ciebie, oszalał z zachwytu
i od stołu wstał, i na szyderstwo
włosy twoje przybrał w wianek z mirtu?

7Wielka głowo wielkiego posągu,
jaką wiosnę miałaś? Jaką jesień?
W jakich kręgach musiałaś się błąkać
w Europie jak w dantejskim lesie?

8Jaki kurz na ciebie spadał? Jakie wiatry?
Jaka burza? Majowa? Śniegowa?
by, przez Morza Czarnego szmaragdy
płynąć, gwiazdą spaść na brzeg Azowa?

9Tam spoczęłaś. I tam cię znaleźli
pod trzcinami, głęboko, przy Donie
Ale powiedz wszystko. Jak mąż jestem,
który wszystko wiedzieć chce o żonie —

10W 1950 roku,
zapatrzony, nocą, pytam ciebie:
— Czyje oko było przy twoim oku,
może w Awinionie? Może w Bremie?